Palma travel

Historie Malediv

Historie Malediv

Kdo Maledivy osídlil jako první se dodnes neví, nicméně existují určité indicie, které ukazují, že první kulturu zde pravděpodobně donesli Egypťané cca 500 let před naším letopočtem. Nicméně za první stálé obyvatelé lze považovat národy, které zde přišly z Indie a Srí Lanky, dodnes je maledivština (divéhština) jazykově nejvíce příbuzná srílanština.
Nový mezník pro Maledivce znamenal rok 1153, kdy na ostrovy poprvé přijeli arabští obchodníci, kteří na ostrovech začali rozšiřovat Islám, který je i dnes oficiálním náboženstvím. Samozřejmě Maledivy neunikly pozornosti Evropanů, první a poslední je kolonizovali Portugalci v letech 1558 až 1573, tuto kolonizaci ukončilo povstání které zosnoval Muhammad Thakurufaanu Al-Auzam. Následně Maledivy získaly soběstačnost, protože kromě přírodních krás toho nic moc nabídnout nemohou a nikomu nestálo za to investovat do kolonizace země velké prostředky, které neměly návratu, nicméne Maledivy stále čelily nájezdům, rozhodly se stát sultanátem pod ochranou Holandska, jenž v 17 a 18 století ovládalo i Srí Lanku. Maledivy se staly Britským protektorátem v roce 1796, což bylo stvrzeno až v roce 1887. Maledivy v roce 1953 vyhlásili Maledivskou republiku, která neměla dlouhodobější trvání protože byl president svrhnut a byla znovu vyhlášena monarchie. Plnou samostatnost získaly Maledivy až v roce 1965. V roce 1988 byl proveden pokus o převrat, který se nezdařil a od té doby Maledivy žiji pokojným tempem. Současný maledivský president je Mohhamad Našíd, který má funkční období do roku 2012